fbpx

Turbinen bygger ny skola i Haninge

Nu får Haninge en ny skola! Rudanskolan byggs av Turbinen och kommer att drivas av Pysslingen skolor.

 

Projektet omfattar två etapper med en F-9-skola och senare en förskola. Skolbyggnaden omfattar cirka 6 000 m² och kommer att få ett centralt läge vid Bodekulls väg.

Men det är närheten till naturen som kommer att sätta sin prägel på skolmiljön och arkitekturen, säger Trotte Cederflod Engström som är affärsutvecklare på Turbinen.

–      Rudanskolan byggs i skogsbrynet med direkt tillgång till Rudans friluftsområde via en gångbro. Skolgården ligger på naturmarken bakom skolan och sträcker sig ut mot skogen. Den är också kopplad till en generös takterrass på skolans framsida, som är tänkt för både lek och pedagogik.

För utformningen står Arkitema arkitekter som har tagit tillvara tomtens kuperade terräng och skapat en spännande arkitektur som drar nytta av höjdskillnaderna och smälter in i naturen. Byggnaden trappar ned i terrängen mot skogen med en cylinderformad volym för undervisning i hemvister, planerade kring en skyddad och ljus innergård för entréer, utomhuspedagogik och lek. Bottenvåningen planeras med gemensamma lokaler för idrott, matsal och hemkunskap.

 

Turbinen bygger, och kommer även äga och förvalta skolan. Lokalerna kommer att hyras av Pysslingen skolor som är en del av Academedia. Rudanskolan bedriver i dag sin verksamhet i Handen-terminalen men kommer i samband med flytten att få större och bättre anpassade lokaler.

–      Vi har ett långsiktigt samarbete med Turbinen och har genomfört flera tidigare projekt tillsammans. Det här är en värdefull möjlighet för oss att skapa ändamålsenliga lokaler som hjälper våra elever till ännu bättre resultat, konstaterar Christian Andersson som är affärsutvecklingschef på Academedia.

 

För familjeföretaget Turbinen, som är Årets Företagare 2019 i Haninge kommun, står det lokala engagemanget och långsiktigheten i centrum.

–      Det är roligt att få vara med och utveckla Haninges centrala delar. Vi ser också fram emot ett planerat skolprojekt i Tungelsta, säger Trotte Cederflod Engström som ser ett ökat behov av samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att möta det framtida investeringsbehovet. Till år 2026 måste det byggas 1 400 nya förskolor och skolor i Sverige.

–      Vi på Turbinen bygger med avsikt att behålla och förvalta våra fastigheter på lång sikt. Det innebär att vi kan satsa på byggnader som är både miljömässigt och socialt hållbara. Vi ansvarar också för den dagliga driften i nära kontakt med hyresgästerna vilket jag vet är mycket uppskattat.

 

För mer information, vänligen kontakta Trotte Cederflod Engström  

Telefon 08-684 109 03 E-post: Trotte@turbinen.se

Västra VÄGEN 25, 136 37 Handen, Sverige