fbpx

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss då vi hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats.

 

Dessa uppgifter lagrar vi och så längre lagrar vi dina uppgifter

Personuppgifterna som lagras är de uppgifter du själv fyller i vid anmälan av intresse för någon av våra fastigheter, lediga lokaler, bostäder eller prenumeration av nyhetsbrev, det vill säga namn, kontaktuppgifter och e-postadress. Uppgifterna du lämnar sparas så länge du inte meddelar oss att du önskar bli bortplockad alternativt avregistrerar dig från att motta nyhetsbreven. Varje nyhetsbrev innehåller information om hur du avregistrera dig och därmed motsätter dig fortsatta nyhetsbrev.

 

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in personuppgifter om dig när du anmält dig intresserad av någon av våra fastigheter, lediga lokaler eller bostäder eller som prenumerant av nyhetsbreven från turbinen.se samt om du av någon annan anledning själv kontaktat oss, exempelvis genom att skicka e-post till oss.

 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

En gång per år har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig (så kallat registerutdrag). Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. För att göra en ansökan om registerutdrag ska den vara skriftlig och undertecknad av den sökande samt skickas till personuppgiftsansvarig. Se längst ner för kontaktuppgifter.

 

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

 

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras. Vid genomförande av väsentliga förändringar i integritetspolicyn informeras du via e-post innan ändringarna träder i kraft

 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Turbinen Entreprenad AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som du själv lämnat genom att fylla i de fält som inskicksformulär innehåller. Nedan finns information om hur du kontaktar oss.

Turbinen Entreprenad AB
Organisationsnummer: 556086-0826
Vendelsöv. 37, 136 44 Handen
E-post: info@turbinen.se,
Telefon: 08-93 61 50