fbpx

Swedmotor tillbyggnad

Turbinen hjälper sin befintliga hyresgäst Swedmotor med dess expansion av verksamheten genom att bygga ut lokalerna på Rörvägen. Swedmotor förvärvar företaget Åhmans motorslip och ska flytta verksamheten till Jordbro.

Vi utformar gemensamt en ny hall som skulle klara verksamhetens tunga belastning av maskiner mm. Hallen byggs intill deras befintliga anläggning för att kunna samnyttja resurser mm. Northpower tillverkar och monterar hallen och vi utför mark- och grundentreprenaden.