Byggstart av 123 hyreslägenheter i Tungelsta

Nu har vi startat byggnationen av 123 st nya hyreslägenheter i Tungelsta. Lägenheterna byggs med energieffektiva VST-system och kommer behållas i egen förvaltning. Lägenheterna kommer att bestå av en variation mellan 1:or – 4:or. Husen byggs etappvis under 2017-2018 med första inflyttning i början av 2018.