fbpx

Byggnation av äldreboende och förskola i Tungelsta.

Nu har vi påbörjat det första projektet av flera i vårt område i Lillgården, Tungelsta. Projektet består av ett äldreboende med 54 lägenheter och en förskola med 7 avdelningar.

Hyresgäster till lokalerna blir Attendo och Pysslingen. Lokalerna har projekterats fram gemensamt för att få lokalerna optimalt anpassade till hyresgästernas verksamheter.

Byggnaden kommer byggas med platsgjuten betong med en VST-stomme som ger en hög täthet och energieffektivitet. Stommen ger en utmärkt innemiljö, hög brand- och fuktsäkerhet.

Projektstatus

Inflyttning slutet av december 2015.