fbpx

Vi bygger nya Rudanskolan

Nu har vi påbörjat byggnationen av Rudanskolan. Skolan, som kommer att drivas av Pysslingen skolor, står klar lagom till höstterminen 2020.

Turbinen har fått en markanvisning av Haninge kommun och projektet omfattar två etapper. Inledningsvis bygger vi en F-9-skola, som sedan följs av en förskola. Skolbyggnaden omfattar cirka 6 000 m² och kommer att få ett centralt läge vid Bodekulls väg. Rudanskolan byggs i skogsbrynet med direkt tillgång till Rudans friluftsområde via en gångbro. För utformningen står Arkitema arkitekter som har tagit tillvara tomtens kuperade terräng och skapat en spännande arkitektur som drar nytta av höjdskillnaderna och smälter in i naturen. Skolgården ligger på naturmarken bakom skolan och sträcker sig ut mot skogen. Den är också kopplad till en generös takterrass på skolans framsida, som är tänkt för både lek och pedagogik.
Turbinen äger och förvaltar skolan och lokalerna kommer att drivas av Pysslingen skolor som ingår i Academedia-gruppen. Vi på Turbinen bygger med avsikt att behålla och förvalta våra fastigheter på lång sikt. Det innebär att vi kan satsa på byggnader som är både miljömässigt och socialt hållbara. Vi ansvarar också för den dagliga driften i nära kontakt med hyresgästerna, vilket vi vet är mycket uppskattat.