fbpx

Vi bygger nya Lillgårdsskolan

Hösten 2022 öppnar JENSEN grundskola upp i

helt nya skollokaler som kommer byggas och förvaltas av Turbinen.

Projektet omfattar i första steg en F-6 skola för ca 400 elever, med möjlighet till senare utbyggnad. Skolan blir cirka 3 500 m² och kommer ligga centralt i utbyggnationen av södra Tungelsta. Ett fantastiskt läge med gångavstånd till både pendeltågstation, ridskola, skog och natur. Skolan kommer byggas med klassisk arkitektur och med höga ambitioner för både yttre och inre gestaltning.

Skolan har ritats av Brunnberg & Forshed:

-”Vi vill med en omsorgsfull och småskalig gestaltning anknyta till Tungelstas skala och karaktär och skapa en helhetsmiljö som utstrålar vänlighet för så väl små skolbarn som närboende,” säger Andreas Svensson, ansvarig arkitekt.

Med takkupor, balkonger och glasverandor får byggnaden rytm och variation och ett släktskap med de fina radhuskvarteren intill. Skolan innehåller hemvister som ger trygghet och hemkänsla åt barnen.

Skolan putsas i en gul kulör och mindre komplementshus byggs i falurött trä som är inspirerade av Tungelstas många gamla torklador. Byggnaden blir en historiskt förankrad skola som pryder sin plats i den framtida trädgårdsstaden – en skola mitt i byn.

Turbinen bygger, och kommer även äga och förvalta skolan. Lokalerna kommer att hyras av JENSEN education som är ett långsiktigt familjeföretag med skolor i hela Sverige.

-”För JENSEN som familjeföretag med personlig anknytning till Tungelsta sedan generationer tillbaka är detta ett unikt projekt som vi är extra stolta över. Skolan vänder sig till alla som värdesätter en traditionell skola med ordning och studiero, lärarledda lektioner där kunskap och bildning är i fokus.” säger Mats Rosén, Skolchef på JENSEN grundskola.

Turbinen som även det är ett familjeföretag med rötterna i Haninge har varit verksamma i branschen i över 40 år. Turbinen som både har egen projektutveckling och entreprenadverksamhet bygger för att äga i generationer och sätter därmed stort värde i kvalité och hållbarhet.

– ”För oss på Turbinen är detta ett viktigt steg i utvecklingen av Tungelsta där vi har ett stort engagemang, både personligt och affärsmässigt. Vi har flera pågående projekt i Tungelsta och har tidigare byggt förskolor, äldreboende och hyreslägenheter här. Utöver detta projekt planerar vi för ca 500 nya bostäder, en idrottshall och centrumverksamhet i området.” säger Trotte Cederflod Engström på Turbinen.

Fotograf header: Anders Boberg